Tvorba aplikací na zakázku

Jak je uvedeno v profilu naší firmy, nabízíme, kromě programů ve vlastní produkci, též tvorbu uživatelských aplikací na zakázku. Vytváříme aplikace pro operační systém Windows, typicky pro .NET Framework v programovacích jazycích Visual Basic, C# či Java. Jako databázové servery pro naše aplikace používáme PostgreSQL a Microsoft SQL Server, nicméně na tyto servery se nemusíme omezovat.

Kurzy 2

Příkladem aplikace na zákázku může být již druhá generace Kurzy 2 pro Českou společnost pro jakost (► http://www.csq.cz)

Kurzy 2 je program pro komplexní evidenci konaných akcí (kurzů, školení a semi­ná­řů a jiných) v České společnosti pro jakost. Byl vyvinut na základě zkušeností s předchozí verzí programu Kurzy, avšak na nové technologické základně – .NET Framework 3.5, jako databázová aplikace klient – server.

Svou komplexností zajistí kompletní agendu konaných akcí. Byl navržen s ohledem na variabilitu a maximální přehlednost při užívání.