Rezervační systém pro R2S je složen ze dvou komponent:

  • lokální rezervační modul pro obsluhu centra, který má dát maximální přehled o všech rezervacích a má být maximálně flexibilní, aby jeho obsluha byla velmi rychlá. Je navíc úzce provázán na ostatní agendy centra, zejména na klientské účty
  • webový rezervační systému R2SWeb, který je samostatnou aplikací provozovanou na našich webových serverech. Má sloužit k jednoduché rezervaci atrakce klientem z různých míst přes internet, aniž by to jakkoliv zaměstnávalo obsluhu recepce centra

Oba výše uvedené rezervační systémy pracují nad stejnou databází on-line, takže nemůže dojít k duplicitnímu zarezervování jedné atrakce ve stejnou dobu více klienty. Tento koncept umožňuje obsluze recepce v centru též okamžitou kontrolu obsazenosti atrakcí.

Snad jen na okraj se musíme zmínit o tom, že oba výše zmíněné rezervační systémy podporují jak tak zvané jednoduché rezervace, tak rezervace do vypsaných událostí.

  • jednoduchá rezervace – tímto pojmem se rozumí časová rezervace (blokace) určité rezervační atrakce. Příkladem je kurt, bowling. Kapacita takové rezervace je jedna – pro jednoho klienta
  • rezervace do vypsané rezervační události – pod tímto pojmem se rozumí manažerem centra vypsaná událost na rezervačním objektu, do které se mohou rezervovat jednotliví klienti. Příkladem může být hodina aerobiku od 17:00 dne xy v malém sále. Rezervační událost má vypsanou základní kapacitu a počet náhradníků.