Ceník hardwaru

Při prodeji hardwaru vytváříme pro každou obchodní transakci zvláštní cenovou kalkulaci, kde zohledňujeme celou řadu faktorů. Stálým zákazníkům a zákazníkům se servisními smlouvami nabízíme výrazné slevy.

Ceník servisních prací

Platí od 1.9.2020 do vydání nového ceníku.

Zásady účtování servisních prací firmou miOm
  • při servisu u zákazníka se vždy účtuje první hodina servisu celá, další práce po započatých půlhodinách
  • při servisu na dílně se účtuje po započatých půlhodinách
  • cestovné se při servisu u zákazníka se účtuje ceníkovou sazbou za kilometr pro jízdu osobním vozem
  • cestovné obsahuje nejen náklady na přesun technika či zboží, ale i čas technika strávený na cestě
Cenové tarify
Kategorie jednotka cena za jednotku bez DPH
SW nebo HW servis 1.kategorie *)
hod.
800,- Kč
SW nebo HW servis 2.kategorie **)
hod.
1200,- Kč
Cestovné osobním automobilem km 12,- Kč

*) HW a SW servis samostatně fungujících osobních počítačů, notebooku a periférií
**) HW servis  serverů, sítových aktivních prvků (routery, switche atp.) a sítového SW na serveru, pracovních stanicích a sítových prvcích

Uvedené hodinové sazby servisu platí v pracovních dnech od 8:00 do 17:00. Mimo tuto dobu si vyhrazujeme právo účtovat přirážku 50% v pracovních dnech. O víkendech a svátcích pak po celý den přirážku 100%.

Pozn. V případě nejednoznačnosti o zařazení servisní práce do 1. nebo 2. kategorie je technik povinen upozornit zákazníka na nejednoznačnost a dohodnout s ním, v jaké kategorii bude práce účtována.