Řízení zařízení, kterým v kontextu řídicího systému R2S říkáme atrakce, je možné buď:

  • pasivně – atrakce je spínána v určitý okamžik na definovanou dobu bez zpětné vazby. Příkladem takto řízených atrakcí jsou squashové či badmintonové kurty, bowlingové dráhy, whirlpooly aj.
  • aktivně – se zpětnou vazbou. Atrakce je nejprve systémem aktivována a čeká na pokyn klienta ke startu. Poté je řídicí jednotkou zapnuta na definovanou dobu. Po vypnutí je možné definovat ještě doběhovou dobu atrakce (například dochlazení), než je celý cyklus ukončen (typicky solária).

R2S řídí atrakce pomocí řídicích jednotek naší produkce QDM, které u aktivně řízených zařízení fungují po aktivaci cyklu již autonomně, bez další asistence počítače. To je velká výhoda, neboť nemůže dojít k nevypnutí zařízení po definované době – což je třeba u solárií kritické.

Jednotky QDM máme v provedení pro komunikaci s počítačem přes sériovou linku RS232 nebo 485, případně pro připojení do Ethernet sítě. Systém umí ovládat více řídicích jednotek připojených různými způsoby, což nám dává neomezené možnosti při topologickém návrhu způsobu řízení zejména u velkých center.